Xin chào
DIỄN ĐÀN HỌC TẬP


  • Ghi nhớ 
Thời gian trên Ribbons
Đây là forum về cái gì đó mà forum này nó nói về có tên là cái gì đó hoặc cái gì đó đó nói chung cái đó là cái đó không nhất thiết phải biết cái đó có phải đó không nhưng nói chung đó là cái đó :v
Liên kết forum

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Administrator

Character sheet
Huy chương:
Huy Hiệu
Chức vụ : Administrator
Posts Posts : 67
Points Points : 1355
Thanked Thanked : 67
Posts Posts : 67
Points Points : 1355
Thanked Thanked : 67

Character sheet
Huy chương:
Huy Hiệu
Xem lý lịch thành viên http://hocgioi.forumvi.com
Hướng dẫn gõ $LaTeX$
 
Trước tiên công thức phải được đặt giữa cặp dấu: $ Công thức Toán $ hoặc $$ Công thức Toán $$, tùy theo mục đích sử dụng.

+ Nếu sử dụng $ Công thức Toán $ thì biểu thức Toán sẽ hiển thị ngay trên dòng:

Ví dụ, ta gõ:

Code:
$A=x+1$thì nó sẽ hiển thị là: 
$A=x+1$

+ Nếu sử dụng $$ Công thức Toán $$ thì biểu thức Toán sẽ tự động xuống hàng và canh giữa:

Ví dụ, ta gõ:


Code:
$$A= x+1$$
thì nó sẽ hiển thị là: 
$$A=x+1$$

+) Trong khi học code latex mà mình sẽ đề cập ở dưới, các bạn nên vào trang: http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php để hỗ trợ cho việc đánh latex. Ở đó có đầy đủ các công thức nên hỗ trợ rất tốt cho việc soạn thảo cũng như học các đánh latex

+) Sau khi soạn thảo xong, ta nên tích vào ô "Tắt smilies trong đoạn văn" để tránh những lỗi latex có thể phát sinh
_____________________
I.
Một số kí hiệu cơ bản
 
 
  1) Phân số và liên phân số
  VD: Ta gõ
Code:
$\frac{a}{b};\frac{x+1}{y-1}$
Sẽ hiển thị $\frac{a}{b};\frac{x+1}{y-1}$
  *Quy tắc: Để gõ phân số ta gõ $\frac{<tử_số>}{<mẫu_số>}$
  *Chú ý: + Bình thường phân số sẽ tự động thu nhỏ kích thước, muốn giữ nguyên kích thước ta dùng lệnh: $\dfrac{<tử_số>}{<mẫu_số>}$

     VD: Ta gõ
Code:
$\frac{z+1}{x};\dfrac{z+1}{x}$
Sẽ hiển thị $\frac{z+1}{x};\dfrac{z+1}{x}$

     *Liên phân  số thực chất là sự kết hợp của nhiều phân số .Ta coi phân số như một  biếu thức bình thường, tức là một biểu thức ở tử số hoặc mẫu số

     VD: Ta gõ
Code:
$\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3}};\dfrac{\dfrac{x+1}{y}}{\frac{z}{2}}$
Sẽ hiển thị $\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3}};\dfrac{\dfrac{x+1}{y}}{\dfrac{z}{2}}$

     2) Chỉ số trên và chỉ số dưới

VD:
Ta gõ

Code:
$x^5 ; x^{5} ;b^12 ; b^{12}$
thì sẽ hiện thị: $x^5 ; x^{5} b^12 ; b^{12}$ 

Từ đây ta rút ra nhận xét:
$\bullet$ Nếu chỉ số trên có một chữ số thì việc gõ
$a^b$ $a^{b}$ sẽ cho kết quả như nhau
$\bullet$ Nếu chỉ số trên có nhiều hơn hoặc có 2 chữ số thì việc gõ $a^bc$$a^{bc}$ sẽ cho kết quả khác nhau.
*Quy tắc:
$\bullet$ Nếu chỉ số trên (dưới) chỉ có một chữ số thì khuyến khích gõ  
$<biểu_thức>^<chỉ_số>$ (hoặc $<biểu_thức>_<chỉ_số>$ đối với chỉ số dưới)
$\bullet$ Nếu chỉ số trên (dưới) chỉ có một chữ số thì phải gõ  $<biểu_thức>^{<chỉ_số>}$ (hoặc $<biểu_thức>_{<chỉ_số>}$ đối với chỉ số dưới) (Có dấu "{}" hai đầu chỉ số)

*Chú ý:
Chỉ số có thể là một biểu thức
VD: Ta gõ

Code:
$a_{n+1} ;a_n+1; z^{p+q};z^p+q $
thì sẽ hiện thị: $a_{n+1} ;a_n+1; z^{p+q};z^p+q $


      3) Căn thức
  VD: Ta gõ  
Code:
$\sqrt{x-1} ; \sqrt{\dfrac{x^2-1}{x}} ;\sqrt[3]{a^2} ;  \sqrt[5]{abcde}$
Thì sẽ hiện thị: $\sqrt{x-1} ;  \sqrt{\dfrac{x^2-1}{x}} ;\sqrt[3]{a^2} ; \sqrt[5]{abcde}$
*Quy tắc:
$\bullet$ Nếu là căn bậc hai thì gõ
$\sqrt{<biểu_thức>}$ 
  $\bullet$ Nếu là căn bậc ba trở lên thì gõ $\sqrt[<chỉ_số_căn>]{<biểu_thức>}$ 
  *Chú ý: Chỉ số căn cũng có thể là một biểu thức
 
 

  4) Các dấu ngoặc
  VD: Ta gõ
Code:
$ x+2\left\{x+2\left[x+2(x+2)\right]\right\} $
Thì sẽ hiện thị: $ x+2\left\{x+2\left[x+2(x+2)\right]\right\} $
  *Quy tắc:
$\bullet$ Nếu là ngoặc tròn thì không cần \left; \right

  $\bullet$ Nếu là ngoặc vuông thì gõ $ \left[<biểu_thức>\right] $ 
  $\bullet$ Nếu là ngoặc nhọn thì gõ $ \left\{<biểu_thức>\right\} $ 

     5) Góc, độ
  VD: Ta gõ
Code:
$\hat{A}=90^o;\widehat{DEF}=\widehat{DEM}$
Thì sẽ hiện thị: $\hat{A}=90^o;\widehat{DEF}=\widehat{DEM}$
  *Quy tắc:
$\bullet$ Nếu tên góc chỉ có 1 kí tự (gọi ngắn gọn) thì gõ $\hat{<kí_tự>}$
 
  $\bullet$ Nếu tên góc có nhiều hơn 1 kí tự thì gõ $\widehat{<tên_góc>}$ 
  $\bullet$ Kí hiệu “độ” thực chất là chỉ số trên của chữ “o”

   6) Quan hệ giữa các phần tử:
  VD: Ta gõ
Code:
 $a = b ,a\ne b, a > b, a < b, a \geq b, a \leq b, a \equiv b(mod  3)$
Sẽ hiển thị: $a = b ,a\ne b, a > b, a < b, a \geq b, a \leq b, a \equiv b(mod 3)$

     7) Quan hệ giữa các đối tượng hình học
  VD: Ta gõ  
Code:
$(d)\perp AB; MN//PQ;B\in EF;\Delta ABC\sim \Delta A'B'C'$
 Sẽ hiển thị: $(d)\perp AB; MN//PQ;B\in EF;\Delta ABC\sim \Delta A'B'C'$

     Cool Biểu diễn số tự nhiên
  VD: Ta gõ  
Code:
$\overline{abab};\overline{7abc};\underbrace{111..11}$
Sẽ  hiển thị: $\overline{abab};\overline{7abc};\underbrace{111..11}$
  *Lệnh \underbrance sẽ được giới thiệu kĩ hơn ở chương sau

     9) Biểu diễn tên tập hợp trong toán học
  VD: Ta gõ
Code:
$\mathbb{N};\mathbb{N^*};\mathbb{Z};\mathbb{P};…$
Sẽ hiển thị:$\mathbb{N};\mathbb{N^*};\mathbb{Z};\mathbb{P};…$
  *Quy tắc: Đặt tên tập hợp giữa thẻ $\mathbb{<tên_tập_hợp>}$

    10) Trị tuyệt đối, tiến tới, vô cực, cộng trừ
  VD: Ta gõ
Code:
$|a|\ge 0; x\to 2; x\to \infty; z\to -\infty ;x=\pm 1$
Sẽ hiển thị: $|a|\ge 0; x\to 2; x\to \infty; z\to -\infty;x=\pm 1 $
  *Chú‎ ý: Trên bàn phím, kí tự “|” ở trên nút “Enter” (Shift+”\”)

avatar
Administrator

Character sheet
Huy chương:
Huy Hiệu
Chức vụ : Administrator
Posts Posts : 67
Points Points : 1355
Thanked Thanked : 67
Posts Posts : 67
Points Points : 1355
Thanked Thanked : 67

Character sheet
Huy chương:
Huy Hiệu
Xem lý lịch thành viên http://hocgioi.forumvi.com
11) Một số chữ cái la-tinh thường dùng


Mã lệnh | Ký hiệu \alpha | $\alpha$ \beta | $\beta$ \gamma | $\gamma$ \Delta | $\Delta$ \pi | $\pi$12) Các phép suy luận toán học

VD:
Ta gõ
Code:
 $P\Leftarrow Q; P\Rightarrow Q; P\Leftrightarrow Q$
Sẽ hiển thị: $P\Leftarrow Q; P\Rightarrow Q; P\Leftrightarrow Q$

VD:
Ta gõ
Code:
 $\forall x; \exists y; x=1\vee x=2 ; x=1\wedge x+y=2;
sẽ hiển thị $\forall x; \exists y; x=1\vee x=2 ; x=1\wedge x+y=2$
*Ngoài ra:


Mã lệnh | Ký hiệu | Mã lệnh | Ký hiệu\cap | $\cap$ | \in | $\in$\cup | $\cup$ | \not\in | $\not\in$\overline | $\overline{P}$ | \neg | $\neg$\subset | $\subset$ | \supset | $\supset$13) Véc-tơ, tích vô hướng của hai véc-tơ

VD:
Ta gõ
Code:
 $\vec{u};\vec{i}(0;1);\vec{u}.\vec{i}$
Sẽ hiển thị: $\vec{u};\vec{AB}(0;1);\vec{u}.\vec{i}$
*Quy tắc: Tên véc-tơ được đặt giữa thẻ
$\vec {<tên_véc_tơ>}$

14) Kí hiệu tổng, tích

VD:
Ta gõ
Code:
 $\sum a^2; \sum_{sym}x^2y; \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$
Sẽ hiển thị: $\sum a^2; \sum_{sym}x^2y; \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$
*Quy tắc:
$\bullet$ Để biểu diễn tổng thông thường, đối xứng hay hoán vị gõ
$\sum_{loại_tổng}<biểu_thức>$
 $\bullet$ Để biểu diễn tổng có biến chạy, gõ
$\sum_{<biến_chạy>=<gt_đầu>}^{<gt_cuối>}<biểu_thức>$
 Tương tự với kí hiệu tích:

VD:
Ta gõ
Code:
 $\prod a^2; \prod_{sym}x^2y; \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$
Sẽ hiển thị: $\prod a^2; \prod_{sym}x^2y; \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$
*Chú‎ ý:
Nếu muốn đẩy chỉ số trên và chỉ số dưới lên hắn kí hiệu tổng (tích) thì thêm \limits sau \sum (\prod)

VD:
Ta gõ
Code:
 $\sum\limits_{cyc} \dfrac{a}{b+c}\ge 2; \prod\limits_{i=1}^{n} a_i=1$
Sẽ hiển thị: $\sum\limits_{cyc} \dfrac{a}{b+c}\ge 2; \prod\limits_{i=1}^{n} a_i=1$

15) Giới hạn

VD:
Ta gõ
Code:
 $\lim \dfrac{1}{x}=0; \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$
Sẽ hiển thị: $\lim \dfrac{1}{x}=0; \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$
*Quy tắc:
$\lim <biểu_thức>$ hoặc $\lim\limits_{<khoảng_giới_hạn>}<biểu_thức>$

16) Tổ hợp

VD:
Ta gõ
Code:
 $( n\choose k)$
Sẽ hiển thị: $\ n\choose k $

17) Tích phân

VD:
Ta gõ
Code:
 $\int\limits_{1}^{2} x^2+x+1 $
Sẽ hiển thị: $\int\limits_{1}^{2} x^2+x+1 $

*Quy tắc:
$\int_{<giá_trị_đầu>}^{<giá_trị_cuối>} <biểu_thức>$
*Chú‎ ý:
Dòng \limits sau \int cũng có tác dụng tương tự kí hiệu tổng, tích

0

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Skin Cadetblue Ribbons © FCAMUSEMENT 2014
Kích hoạt bởi Forumotion - Punbb Version
Thiết kế và lập trình bởi Méo Hắc Hắc - NCat
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề nào liên quan đến bài viết
Không RIP skin hoặc BÁN skin dưới mọi hình thức